Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕ
                                                         
Θέμα : «Απόφαση  σύσκεψης για την πρόταση της ΥΠΕ αναφορικά  με   τον  χάρτη υγείας»

Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη στο χώρο του Νοσοκομείου αναφορικά με την πρόταση της 6ης ΥΠΕ για τις δομές υγείας και την στάση που θα έχουμε .Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν διευθυντές υπηρεσιών και ιατρικών τμημάτων από όλη τη δομή του Νοσοκομείου μας.

Ομοφώνα αποφασίστηκε:

-Να μην γίνει αποδεκτή η πρόταση της ΥΠΕ όσο αφορά τα Νοσοκομεία.

-Να εμείνουμε στη απόφαση, που περιγράφεται στο τελευταίο ψήφισμα με τις υπογραφές όλων των φορέων του νομού, για διοικητική αυτονομία –αποσύνδεση με απρόσκοπτη και πλήρη κάλυψη της λειτουργίας σε καθημερινή βάση του συνόλου των κλινικών και των λοιπών τμημάτων και των δύο Νοσοκομείων (Αγρινίου και Μεσολογγίου), που περιλαμβάνει το οργανόγραμμά τους, καθώς και του συνόλου των δομών υγείας της Αιτ/νίας. 

-Όταν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση από την ΥΠΕ, είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε συγκεκριμένη πρόταση τροποποίησης οργανισμού που να καθορίζει τις πραγματικές ανάγκες για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε τμήματα (π.χ. Ορθοπεδική κ.α).

-Αναφορικά με το πρωτοβάθμιο επίπεδο δομων στη περιοχή μας έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις και περιμένουμε να ακούσουμε  και την θέση των εκεί εργαζομένων.
                                
                                         ΤΟ  Δ.Σ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου