Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ


Σ
Συνάδελφοι ο Σύλλογος μετά τις τελευταίες εξελίξεις (απόφαση του τμήματος ΣΤΕ) είναι σε διαδικασία κατάθεσης αγωγής για διεκδίκηση των δώρων, και επιδόματος αδείας.

Καλούμε όσους συναδέλφους-μέλη του Συλλόγου έχουν καταθέσει ατομικά αίτηση μη παραγραφής για τη διεκδίκηση των δώρων και του επιδόματος αδείας και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΓΩΓΗ (που έχουν καταθέσει άλλοι συνάδελφοι):

α) να δηλώσουν εάν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην αγωγή που προτίθεται να καταθέσει ο Σύλλογος στη Γραμματέα του Συλλόγου Πάσογλου Κική (Απέναντι από το Αμφιθέατρο).

β) Με τη δήλωσή τους να προσκομίσουν και αντίγραφο της αίτησης μη παραγραφής που κατέθεσαν ή τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

Για νεότερες εξελίξεις θα βγει νέα ανακοίνωση.


Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Στα πλαίσια υλοποίησης  απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου , το Δ.Σ. καλεί όποιον συνάδελφο επιθυμεί να είναι μέλος της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας να το δηλώσει στη γραμματέα του Συλλόγου κα Πάσογλου μέχρι την Παρασκευή 07/12/18.

Σε περίπτωση που υπάρξουν παραπάνω υποψηφιότητες από τον αριθμό των μελών που προβλέπεται (για το Νοσοκομείο μας είναι τρία μέλη) θα διεξαχθούν εκλογές . Ο τόπος και ο χρόνος θα γίνουν γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση του Συλλόγου.