Σάββατο 26 Απριλίου 2014

ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

    To Nομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας καλεί  τα Εργατικά  Κέντρα, τις επαγγελματικές οργανώσεις, τους συλλόγους και φορείς του νομού καθώς και τα διοικητικά συμβούλια και τους αντιπροσώπους όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων  της δύναμης του σε συσκέψεις για την οργάνωση της ΑΠΕΡΓΙΑΣ της Πρωτομαγιάς. 

Οι συσκέψεις θα γίνουν στο Μεσολόγγι τη Δευτέρα, ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου και στο Αγρίνιο, ώρα 18.00,  στα γραφεία της Β' ΕΛΜΕ (Α' πάροδος Παπαστράτου)με σκοπό  να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές  συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και  Ναύπακτο, ώστε να τιμηθούν ανάλογα οι  ήρωες της εργατικής τάξης και να δοθεί  ηχηρή απάντηση  της εργατικής τάξης στη βάρβαρη πολιτική  κυβέρνησης, ΔΝΤ, τρόικας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.           
     
         
      

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


             
        Γαλατάς Θανάσης                                      Λιάπης Μίλτος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ»ΑΘΗΝΑ 24/04/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2997

ΠΡΟΣ      ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


       Συνάδελφοι,

       Με τον Ν. 4250/2014 τροποποιούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 318 /1992 περί της Αξιολόγησης του προσωπικού των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
       Με το νέο σύστημα Αξιολόγησης οι Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων υποχρεωτικά βαθμολογούν το 15% των υπαλλήλων με βαθμούς 1 έως 6.  Οι εν λόγω υπάλληλοι θεωρούνται «χαμηλών δυνατοτήτων» και θα αποτελέσουν δεξαμενή μόνιμης κινητικότητας, νέων Διαθεσιμοτήτων και Απολύσεων.
Επίσης βαθμολογούν το 25% των υπαλλήλων κατ’ ανώτατο ποσοστό με βαθμούς 9 και 10. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα αποτελέσουν τη νέα λίστα από την οποία θα επιλέγονται ή θα ανατίθονται καθήκοντα Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων. Οι Αξιολογήσεις γίνονται από Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα με ανάθεση από τους Διοικητές των Νοσοκομείων αφού δεν λειτουργούν τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα κρίσης (ΣΕΠ, Ειδικά ή Κοινά Πρωτοβάθμια Υπηρεσιακά Συμβούλια Νοσοκομείων).
       Οι αναθέσεις σε πολλές περιπτώσεις γίνονται με ρουσφετολογικά και κομματικά κριτήρια χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η μοριοδότηση των Ν. 3528/2007, 3839 / 2010.
       Με το άρθρο 20 παράγραφο 9 του Ν. 4250/2014 οι Διοικητές των Νοσοκομείων θα επιμερίσουν τα ποσοστά των υπαλλήλων ανά υπηρεσία στη κλίμακα των βαθμών.
       Με το άρθρο 32 «Μεταβατικές διατάξεις» εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του ανωτέρου Νόμου καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των Φύλλων Αξιολόγησης, τα ποσοστά ανά υπηρεσία (έως 26 Απριλίου 2014).
       Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από τον καθορισμό της διαδικασίας (έως 26 Ιουνίου 2014).
       Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης του έτους 2013 οι οποίες έχουν συνταχθεί δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
       Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 01/04/2014 καλούνται οι Διοικήσεις των Σωματείων να οργανώσουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, Τοπικές Μορφές Δράσης με Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις Διαμαρτυρίας στις Διοικήσεις προκειμένου να εμποδίσουν τους Διοικητές να ορίσουν τις ποσοστώσεις ανά υπηρεσία και  μοιραστούν τα Φύλλα Αξιολόγησης. Εάν παρά ταύτα καθοριστούν τα ποσοστά ανά υπηρεσία και μοιραστούν τα Φύλλα Αξιολόγησης, ενυπόγραφα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να συγκεντρώσουν από τους υπαλλήλους και να παραδώσουν στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων με διαβιβαστική ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ως απαράδεκτα με το επιχείρημα ότι το Υγειονομικό προσωπικό εργάζεται μονοβάρδιες ή ασκεί  καθήκοντα με υπευθυνότητα σε υποστηρικτικές υπηρεσίες και δεν ανέχεται τον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Αντίγραφα να κοινοποιηθούν στην ΠΟΕΔΗΝ προκειμένου με κεντρική μορφή δράσης που θα αποφασισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΔΗΝ να παραδώσει στον Υπουργό Υγείας.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ           ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ


Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σελευκείας 2
Πρέβεζα 48100
FAX: 2682024837
Πρέβεζα 22 Απριλίου 2014

Προς
1. Σύλλογο Εργαζομένων Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων
2. Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
3. Σωματείο Εργαζομένων Θεραπευτηρίου
Χρονίων Παθήσεων Ιωαννίνων «Νεομάρτυς
Γεώργιος»
4. Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Άρτας
5. Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου –ΚΥ
Φιλιατών
6. Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου
Μεσολογγίου
7. Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγρινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στις 7/4/2014
ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως για την έναρξη εφαρμογής της ετήσιας
αξιολόγησης του προσωπικού με βάση τις νέες διατάξεις του νόμου
4250/2014 που καθιερώνει εκτός των άλλων και την επιβολή
υποχρεωτικής ποσόστωσης (25% άριστοι, 60% μέτριοι και 15% ανεπαρκείς)
στις αξιολογήσεις των υπαλλήλων.
Άποψή μας είναι ότι στόχος της κυβέρνησης με αυτό το αυταρχικό και
παράλογο νομοθετικό έκτρωμα είναι:
Να δημιουργήσει μια μόνιμη δεξαμενή εργαζομένων υποψήφιων για
διαθεσιμότητα-κινητικότητα και απόλυση και η αντικατάσταση του
«ακριβού» προσωπικού, με εργαζόμενους που θα έχουν εκπέσει στο
καθεστώς του «ωφελούμενου» ή του ενοικιαζόμενου, θα αμείβονται με
μισθούς πείνας και θα εργάζονται χωρίς ασφαλιστικά και εργασιακά
δικαιώματα..
Να αξιοποιήσει τη ψευτο-αξιολόγηση αυτή για να κλείσει μονάδες και
υπηρεσίες του Δημοσίου και βεβαίως και των νοσοκομείων.
Να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της ψευτο-αξιολόγησης για να
επιβάλει από το 2015 νέο μισθολόγιο, όπου το τι μισθό θα παίρνει κάθε
εργαζόμενος θα εξαρτάται ΚΑΙ από τη βαθμολογία του!
Να δημιουργήσει, μέσω της τρομοκρατίας και του φόβου της χαμηλής
αξιολόγησης και της απόλυσης, εργαζόμενους που θα είναι πλήρως
υποταγμένοι στους σχεδιασμούς της ασκούμενης πολιτικής και έρμαια
στη βούληση (πολιτική ή/και προσωπική) των εκάστοτε προϊσταμένων
και διευθυντών.
Θεωρούμε ότι απαιτείται η άμεση και κοινή στάση και δράση των σωματείων
μας απέναντι στην εφαρμογή αυτού του νομοθετικού εκτρώματος ώστε να το
μπλοκάρουμε στην πράξη .
Γι αυτό σας καλούμε σε σύσκεψη την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 και ώρα
11πμ στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Νοσοκομείου Πρέβεζας
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο πρόεδρος                                           Ο γραμματέας

Στρατής Βουγέλλης                              Θανάσης Ανωγιάτης

Τρίτη 1 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜ. ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

                                           
                                 
                                 
                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    To Nομαρχιακό τμήμα ΑΔΕΔΥ Αιτωλοακαρνανίας καλεί τα διοικητικά συμβούλια και τους αντιπροσώπους όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων  της δύναμης του, να πρωτοστατήσουν ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για συμμετοχή στην 24ωρη γενική απεργία που προκήρυξε από κοινού  με τη ΓΣΕΕ, για τις 9 Απρίλη 2014.
    Συγκεκριμένα να οργανώσουν συνελεύσεις, συσκέψεις και περιοδείες στους χώρους δουλειάς καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που θα στοχεύει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των συναδέλφων για το μέγεθος της αντεργατικής λαίλαπας.
   Έτσι θα εξασφαλιστεί η μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές  συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο και  θα δοθεί  η ενωτική απάντηση όλης της εργατικής τάξης στη βάρβαρη πολιτική  κυβέρνησης, τρόικας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.           
     
         
      

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


             
        Γαλατάς Θανάσης                                      Λιάπης Μίλτος

Υ.Γ Καλούνται οι εκπρόσωποι των Α/θμιων σωματείων της περιοχής Αγρινίου την  Πέμπτη 3 Απριλίου και ώρα 7μμ στα γραφεία της Β' ΕΛΜΕ για τον προγραμματισμό και λήψη μέτρων στήριξης της απεργίας.