Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ


ΑΘΗΝΑ 24/10/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  843

ΠΡΟΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας

            Με το Ν.3833/2010 μειώθηκαν 30%. 

            Με το Ν.3845/2010 μειώθηκαν στα 500 ευρώ το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και 250 ευρώ το επίδομα εορτών Πάσχα και επίδομα αδείας.

            Ο Ν.4024/2011 δεν τροποποίησε τα χορηγούμενα ποσά των εν λόγω επιδομάτων.

            Με το Ν.4093/2012 καταργήθηκαν τα εν λόγω επιδόματα από 1/1/2013. 

            Με το Ν.4354/2015 δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με την κατάργηση των εν λόγω επιδομάτων.

Η νομολογία των Δικαστηρίων, που έχει ξεκινήσει να διαμορφώνεται αρχικώς από Ειρηνοδικεία και από Διοικητικά Πρωτοδικεία τα τελευταία χρόνια, δέχεται, ότι η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, συνιστά παράβαση του άρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ως παρέμβαση στο Δικαίωμα της Περιουσίας. Μάλιστα, οι αποφάσεις αυτές δέχονται, ότι όπως έχει κριθεί από την υπ’ αρ. 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας [η οποία εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της ΑΔΕΔΥ κατά των περικοπών του ν.3833/2010 και 3845/2010], συμβατή προς το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, ήταν η μείωση των καταβαλλόμενων επιδομάτων και σε καμία περίπτωση η κατάργηση αυτών, όπως εν προκειμένω συνέβη. Στην βάση αυτή, έκριναν αντισυνταγματική την πλήρη κατάργηση των καταβαλλόμενων επιδομάτων εορτών και αδείας [Ειρηνοδικείο Αθηνών 946/2018, 619/2017, 608/2017].

            Πρόσθετη τεκμηρίωση παρέχεται από την υπ’ αρ. 2287/2015 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές, που επιβλήθηκαν στους συνταξιούχους, βάσει των διατάξεων του ν.4093/2012. Εξίσου επιβοηθητική είναι και η υπ’ αρ. 431/2018 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε ομοίως αντισυνταγματικές τις περικοπές, που έγιναν εις βάρος των ιατρών του ΕΣΥ, βάσει των διατάξεων του ν.4093/2012. 

            Η νομολογία αυτή είναι βεβαίως σε επίπεδο πρωτόδικων δικαστηρίων. Είναι προφανές, ότι στο μέλλον το ζήτημα θα κριθεί και σε επόμενους βαθμούς δικαιοδοσίας και λόγω της εκτάσεως, που λαμβάνει το θέμα, είναι βέβαιο, ότι  θα αχθεί ενώπιον και των ανώτατων Δικαστηρίων.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Διετής παραγραφή
            Οι μόνιμοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια και οι Αορίστου και Ορισμένου χρόνου υπάλληλοι  στα Πολιτικά Δικαστήρια (πιο γρήγορη η εκδίκαση). Ανώτερο Δικαστήριο στους υπαλλήλους που προσφεύγουν στα Πολιτικά Δικαστήρια είναι ο Άρειος Πάγος και των υπαλλήλων που προσφεύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια το Συμβούλιο Επικρατείας. Εάν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των Ανωτέρων Δικαστηρίων που είναι τρία (τρίτο το Ελεγκτικό Συνέδριο) η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

            Η παραγραφή είναι  διετής σύμφωνα με βάση τον Ν. 4270/2014 άρθρο 140 παρ. 3 σε αντικατάσταση του Ν. 2362/1995 και αρχίζει από την ημέρα που γεννήθηκε η αξίωση.

            Η διετής παραγραφή των αξιώσεων έχει επικυρωθεί από πάγια Νομολογία των Δικαστηρίων.

            Ως εκ τούτω δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης σε βάθος 5ετίας.

            ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

            Τα έτη 2013 και 2014 παραγράφηκαν εάν δεν έχει υποβληθεί αγωγή τα περασμένα έτη. 

            Δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης των ετών 2013, 2014 για τους εν ενεργεία υπαλλήλους.

            Έως τέλος του χρόνου μπορούν να διεκδικήσουν τα έτη 2015 και εντεύθεν.

            Μόνο οι συνταξιούχοι μπορούν να διεκδικήσουν σε βάθος πενταετίας.

            Με το άρθρο 143 του Ν. 4270/2014 η υποβολή αίτησης στον Φορέα εργασίας, μισθοδοσίας διακόπτει την παραγραφή μόνον για 6 μήνες. Δεύτερη αίτηση δεν νοείται.

            Ως εκ τούτω για να διεκδικηθούν τα Επιδόματα του έτους 2015 θα πρέπει μετά την αίτηση παραγραφής που πρέπει να υποβληθεί έως τέλος του χρόνου, να κατατεθεί αγωγή στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2019. Με την παρέλευση του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 είναι σαν να μην είχε υποβληθεί αίτηση διακοπής της παραγραφής. 

Συνεπώς πρέπει τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν εάν θα προσφύγουν δικαστικά ή όχι χωρίς να επαναπαύονται στην αίτηση διακοπής της παραγραφής με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν εξετάζει την νομοθετική ρύθμιση χορήγησης των εν λόγω επιδομάτων.

Αυτό μας το ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών κος Τσακαλώτος στη συνάντηση που είχαμε. Δεν πρόκειται είπε να κάνουμε νομοθετική ρύθμιση. Δεν έχουμε χρήματα (2,5δις απαιτούνται). Όποιος θέλει να πάει στα δικαστήρια είπε!!! Ανεξάρτητα κατάθεσης αγωγής ή αίτησης διακοπής παραγραφής, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση θα καταβληθούν τα χρήματα σε όλους τους δικαιούχους. 

Αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων που εκδικάζουν έως 3.000 ευρώ δεν εφεσιβάλλονται και εξοφλούνται στους δικαιούχους.

Πιθανότητες καταβολής

 Έχουν ήδη εκδοθεί πρωτόδικες αποφάσεις από Ειρηνοδικεία κυρίως για ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, αναμένεται η έκδοση απόφασης από το ΣτΕ επί προδικαστικών ερωτημάτων διοικητικών πρωτοδικείων (η εκδίκαση έγινε την 4-6-2018).

Β) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Η υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και στο ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό, ΤΕΑΔΥ) διακόπτει την παραγραφή μόνον για 6 μήνες. Δεύτερη αίτηση δε νοείται σύμφωνα με τη διάταξη του ά. 143 ν. 4270/2014 (που ισχύει σε αντικατάσταση του ΝΔ 2362/1995). Η παραγραφή για τους συνταξιούχους είναι 5ετής (συνεπώς η έναρξη της διεκδίκησης είναι από 1-1-2013 και εφεξής). Όσον αφορά τις πιθανότητες χορήγησης έχουν ήδη εκδοθεί οι αποφάσεις 2287-2290/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ καθώς επίσης και η 32/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Σας κοινοποιούμε ΑΙΤΗΣΗ διακοπής παραγραφής που είναι ομαδική στην οποία πρέπει να υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι. Αφήνει ανοικτή τη δικαστική διεκδίκηση των Επιδομάτων του έτους 2015 μόνο για έξι μήνες (έως 30/6/2019).

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

                       Αθήνα, 5.10.2018

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
             adedy1@adedy.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 933


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αλληλεγγύη στους διωκόμενους αγωνιστές κατά των πλειστηριασμών

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη βιομηχανία διώξεων που έχει στήσει σε βάρος πολιτών που αγωνίζονται ενάντια στους πλειστηριασμούς λαϊκής κατοικίας και περιουσίας.
Συγκεκριμένα:
Πριν από λίγες μέρες (25/09/18) είχε προγραμματιστεί στην Αθήνα, η δίκη τριών αγωνιστών για την αντίσταση τους στην διενέργεια πλειστηριασμών και μετά από επίθεση των ΜΑΤ στις 14/3/2018. Η δίκη τους αναβλήθηκε για τις 19/12/2018.
Στο Βόλο, 20 αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μαγνησίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κωνσταντινίδης Φίλιππος, καλούνται να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους σε κινητοποίηση κατά των πλειστηριασμών.
Στη Θεσσαλονίκη ο Ηλίας Σμήλιος, δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, και πρώην μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παραπέμπεται σε δίκη με βαριές κατηγορίες.
Πριν λίγες μέρες (26/9/18) κλήθηκε να απολογηθεί από το “Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος” της ΓΑΔΑ, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και ένας ακόμη νεολαίος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες.  Ο Πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας καλείται ξανά για να απολογηθεί, στις 9/10/18, μετά από μήνυση που υπέβαλε εναντίον του Fund με έδρα την Λιβερία. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται συνιστούν “ιδιώνυμο” αδίκημα με βάση την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης.
Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος με πρόσφατη ανακοίνωσή της, καταγγέλλει την πρακτική της Ελληνικής Αστυνομίας να χρησιμοποιεί αστυνομικούς υποδυόμενους τους εικονολήπτες και τεχνικούς Μ.Μ.Ε. για να καταγράφει τους διαδηλωτές προκειμένου να προχωρά σε διώξεις εναντίον τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους θιασώτες της υφαρπαγής λαϊκής περιουσίας να σταματήσουν τις διαδικασίες ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα εναντίον των πλειστηριασμών.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ταγμένη ανέκαθεν υπέρ του δίκαιου αγώνα για την υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων και της περιουσίας των πολιτών, εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στους διωκόμενους αγωνιστές.

Αγωνιζόμαστε μαζί με όλο το λαό για:

·        Να καταργηθεί τώρα το “Ιδιώνυμο”
·        Να καταργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
·        Να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον των αγωνιστών του κινήματος κατά των πλειστηριασμών.
·        Πραγματική προστασία της Λαϊκής Κατοικίας και Περιουσίας με μέτρα όπως το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και η διαγραφή χρεών των λαϊκών οικογενειών προς Τράπεζες, Κράτος, Δήμους και Ταμεία.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.